Announcement / News

2022 Spring/Fall semester registration

Author
user_admin
Date
2021-01-08 11:43
Views
4008


Academic Calendar
  2020-2021 2021-2022
Fall Semester Begins August 24 August 30
Thanksgiving Break November 23-27 November 22-26
Fall Semester Ends December 11 December 10
Registration Period Dec 14, 2020 – Jan 22, 2021 Dec 13. 2021 – Jan 21, 2022
Spring Semester Begins January 25 January 24
Spring Break April 5-9 April 18-22
Spring Semester Ends May 14 May 13
Registration Period May 17 – Aug 27 May 16 – Aug 29
Total 6
Number Title Author Date Votes Views
6
2023 Spring / Fall semester registration
user_admin | 2022.05.31 | Votes 0 | Views 1434
user_admin 2022.05.31 0 1434
5
2022 Spring/Fall semester registration
user_admin | 2021.01.08 | Votes 0 | Views 4008
user_admin 2021.01.08 0 4008
4
2020 Spring semester registration
user_admin | 2019.12.09 | Votes 0 | Views 5405
user_admin 2019.12.09 0 5405
3
2019 Fall semester registration
user_admin | 2019.08.07 | Votes 0 | Views 4897
user_admin 2019.08.07 0 4897
2
Newark Campus Location
user_admin | 2019.06.07 | Votes 0 | Views 4502
user_admin 2019.06.07 0 4502
1
2018 Fall Semester Registration
user_admin | 2019.06.07 | Votes 0 | Views 3634
user_admin 2019.06.07 0 3634